प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

पृष्ठभूमि

वि.सं. २०५० सालमा स्थापित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत वि.सं. २०५३ सालमा प्राथमिक शिक्षकहरुलाई तालिम दिने उदेश्यले देशभर ९ वटा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको थियो। यसरी प्राथमिक शिक्षकहरुलाई तालिम दिदै आइरहेको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रलाई वि.सं. २०६१ सालमा नाम परिवर्तन गरी शैक्षिक तालिम केन्द्र–क बनाइयो । वि.सं. २०६१ सालमै साविकमा रहेका माध्यमिक शिक्षा विकास एकाइ (सेडु) हरुलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मातहत रहने गरी २०– शैक्षिक तालिम केन्द्र–ख तथा ५–उपकेन्द्रका रुपमा पुर्नस्थापित गर्यो । वि.सं. २०७५ मा देश संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा देशभर रहेका ९ वटा क शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू र २० वटा ख शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू मध्ये २ वटा क शैक्षिक तालिम केन्द्र र २० वटा ख शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई खारेज गरि ७ प्रदेशमा ७ वटा प्रदेश स्तरीय शिक्षा तालिम केन्द्र कायम गरियो ।

सूचना

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालित टिपिडी तालिमको प्रतिवेदन बुझाउने बारे

स्टेम शिक्षक अनलाइन तालिमको सूचना र फारम लिङ्क

अनलाइनमा आधारित टिपिडि तालिम आवेदनका लागि सूचना र फर्म लिङ्क

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको तालिम विवरण जिल्लागत

प्राविधिक सहायकहरुका लागि १ महिने सेवाकालिन तालिमका सहभागी छनौट तथा २०७७/०८/१८ देखि तालिम सञ्चालन सम्वन्धमा

२०७७।०४।२८ः अन्तिम पटक प्रतिवेदन बुझाउने बारे सूचनाः

२०७७।०३।०२, प्रतिवेदन बुझाउनुहुन सूचनाः

अनलाइन टिपिडी तालिम सम्बन्धि सूचना । लिंक: https://bit.ly/2TWUrVR

मितिः २०७६।११।१२, प्र.अ.नेतृत्व विकास तालिमः दाङ र बाँके भेनु

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group