लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

आधारभूत (६-८) र माध्यमिक (९-१२), अंग्रेजी विषयक टिपिडी, रूपन्देहीः २०७६।०१।२६

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group