प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

तालिम प्रमुख

यमबहादुर के.सी.
तालिम प्रमुख

सम्पर्क नम्बरः ९८५७०२३०९३, ९८५१०७४३८९
इमेल ठेगानाः kcyam01@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/yam.kc.16

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group