लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

रोल्पा जिल्लामा EGRP अन्तर्गत एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित टिपिडि तालिमका केही झलकहरु

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group