लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

२०७६।०५।१९ परीक्षाफल प्रकाशनः आधारभूत (६-८) र माध्यमिक (९-१२) अंग्रेजी टिपिडी

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group