लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

२०७६।०९।१३ मावि (सामाजिक, नेपाली र गणित), आवि (१-५) TPD र प्र.अ. पाल्पा सञ्चालित तालिमको नतिजा प्रकाशनः

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group