लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

तालिमहरुको झलक

माननीय मन्त्री ज्यूबाट प्रा.स. सेवाकालिन तालिम २०७९ को उद्धघाटन

तालिम संचालन भएका फोटाहरु

तालिम केन्द्र परिसर

प्रश्नावली फारम भरिदिने बारे

टिपिडी तालिममा सहभागी हुन पाउँ ।

सहभागी मनोनयन तथा तालािम सञ्‍चालन सम्बन्धमा ।

आवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

परियोजना कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group