प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

स्टेम शिक्षक अनलाइन तालिमको सूचना र फारम लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

अनलाइनमा आधारित टिपिडि तालिम आवेदनका लागि सूचना र फर्म लिङ्क

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको तालिम विवरण जिल्लागत

रोल्पा जिल्लामा EGRP अन्तर्गत एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित टिपिडि तालिमका केही झलकहरु

प्राविधिक सहायकहरुका लागि १ महिने सेवाकालिन तालिमका सहभागी छनौट तथा २०७७/०८/१८ देखि तालिम सञ्चालन सम्वन्धमा

बार्षिक कार्यक्रम २०७७/०७८

विद्यालय स‌ंचालन सम्वन्धी कार्यढाँचा २०७७

Newsletter-2076/77

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group