प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

नाम : टीकाराम अर्याल
पद : तालिम प्रमुख, अधिकृतस्तर दशौँ
मोवाइल नं. : ९८५७०२३०९३
ईमेल : aryaltikaram2022@gmail.com

नाम : हिमलाल खनाल
पद : शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर आठौँ
मोवाइल नं. : ९८५७०१०१५८
ईमेल : himlalkhanal2@gmail.com

नाम : हरि बहादुर विष्ट
पद : शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर आठौँ
मोवाइल नं. : ९८५७०३७९५५
ईमेल : haribista111@gmail.com

नाम : अरविन्द अधिकारी
पद : शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर साताैँ
मोवाइल नं. : ९८५७०३४१३१
ईमेल : adhikariarvin@gmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/arvin.adhikari

नाम : मनोज नेपाली सिर्मल
पद : शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर साताैँ
मोवाइल नं. : ९८५६०७०८१२
ईमेल : manojsirmal194@gmail.com

नाम : दामोदर पन्त
पद : अधिकृत, छैठौं (लेखा)
मोवाइल नं. : ९८४७१८४५६१
ईमेल : damodarpant@gmail.com

नाम : शिव प्रसाद पौडेल
पद : अधिकृत, छैठौं (प्रशासन)
मोवाइल नं. : ९८५७०६०७४४
ईमेल : paudelshiva181@gmail.com

नाम : ध्रुवराज पन्थी
पद : प्राविधिक सहायक
मोवाइल नं. : ९८४१९५५४३४
ईमेल : rajpanthi2072@gmail.com

नाम : सृजना के.सी
पद : कम्प्यूटर अपरेटर
मोवाइल नं. : ९८४७०३१५७७
ईमेल : srijanakc5@gmail.com

नाम : आकृति बिष्‍ट
पद : सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
मोवाइल नं. : ९८६७२२३७२२
ईमेल : www.bistaaakriti123@gmail.com

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group