लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

प्रश्नावली फारम भरिदिने बारे

https://forms.gle/J4www9ZmNiGD5X8AA

टिपिडी तालिममा सहभागी हुन पाउँ ।

https://forms.gle/GxEpSi7bRf7EKCo89

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group