लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

नतिजा प्रकाशनः आधारभूत विज्ञान (६-८), पाल्पा सञ्चालित

२०७६।०९।१३ मावि (सामाजिक, नेपाली र गणित), आवि (१-५) TPD र प्र.अ. पाल्पा सञ्चालित तालिमको नतिजा प्रकाशनः

नतिजा प्रकाशनः अनलाइन पेसागत विकास तालिम (३ महिने)

२०७६।०७।२२ नतिजा प्रकाशनः आधारभूत (१-३) EGR-TPD, मधुवन र राजापुर बर्दिया

२०७६।०७।१७ नतिजा प्रकाशनः आधारभूत (१-३) EGR-TPD, गढवा र घोराही दाङ

२०७६।०६।२८ नतिजा प्रकाशनः आधारभूत (१-३) EGR-TPD, दाङ, बुटवल, गैडहवा र कञ्चन

२०७६।०६।१६ नतिजा प्रकाशनः आधारभूत (१-३) EGR-TPD, दाङ

२०७६।०५।२४ नतिजा प्रकाशनः आधारभूत (१-३) EGR-TPD, दाङ

२०७६।०५।१९ परीक्षाफल प्रकाशनः आधारभूत (६-८) र माध्यमिक (९-१२) अंग्रेजी टिपिडी

मितिः २०७६।०४।२६, परीक्षाफल प्रकाशनः बालविकास, प्यूठान

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group