प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

स्टेम शिक्षक अनलाइन तालिमको सूचना र फारम लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

अनलाइनमा आधारित टिपिडि तालिम आवेदनका लागि सूचना र फर्म लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

२०७७।०४।२८ः अन्तिम पटक प्रतिवेदन बुझाउने बारे सूचनाः

२०७७।०३।०२, प्रतिवेदन बुझाउनुहुन सूचनाः

अनलाइन टिपिडी तालिम सम्बन्धि सूचना । लिंक: https://bit.ly/2TWUrVR

मितिः २०७६।११।१२, प्र.अ.नेतृत्व विकास तालिमः दाङ र बाँके भेनु

नतिजा प्रकाशनः आधारभूत विज्ञान (६-८), पाल्पा सञ्चालित

२०७६।१०।१७ आधारभूत तथा माध्यमिक प्र.अ. नेतृत्व विकास तालिम, भेनुः पाल्पा

२०७६।१०।१६ आधारभूत (६-८), गणित टिपिडी, दाङ भेनु

२०७६।०९।१३ मावि (सामाजिक, नेपाली र गणित), आवि (१-५) TPD र प्र.अ. पाल्पा सञ्चालित तालिमको नतिजा प्रकाशनः

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group