प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

मिति २०७८/०७/२८ गते देखि सञ्चालन हुने प्राविधिक सहायकहरुको सेवाकालिन तालिमका लागि सहभागीहरुको मनोनयन सूची

prasaletterDownload Nominated-name-listDownload

प्राविधिक सहायकहरुको लागि १ महिने सेवाकालिन शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमको आवेदन दिने बारे

सूचनाDownload आवेदन फारमDownload

बुलेटिन आ.व. २०७७/०७८

ETC-Bulletin-77-78Download

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालित टिपिडी तालिमको प्रतिवेदन बुझाउने बारे

सूचनाDownload

स्टेम शिक्षक अनलाइन तालिमको सूचना र फारम लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

अनलाइनमा आधारित टिपिडि तालिम आवेदनका लागि सूचना र फर्म लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

२०७७।०४।२८ः अन्तिम पटक प्रतिवेदन बुझाउने बारे सूचनाः

२०७७।०३।०२, प्रतिवेदन बुझाउनुहुन सूचनाः

अनलाइन टिपिडी तालिम सम्बन्धि सूचना । लिंक: https://bit.ly/2TWUrVR

मितिः २०७६।११।१२, प्र.अ.नेतृत्व विकास तालिमः दाङ र बाँके भेनु

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group