लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

वार्षिक प्रगतिः आर्थिक वर्ष २०७६।७७

वार्षि क प्रगतिः २०७५।७६

भौतिक प्रगतिः ९५.२५% र वित्तीय प्रगतिः ९०.२%

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group