लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

शिक्षक पेशागत विकास तालिम आवेदन माग फारम सम्बन्धी सूचना

Click Here to Fill Google Form

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

प्रश्नावली फारम भरिदिने बारे

https://forms.gle/J4www9ZmNiGD5X8AA

टिपिडी तालिममा सहभागी हुन पाउँ ।

https://forms.gle/GxEpSi7bRf7EKCo89

सहभागी मनोनयन तथा तालािम सञ्‍चालन सम्बन्धमा ।

आवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

CCF10312022Download

परियोजना कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना.-1Download

नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरुका लागि ३० कार्यदिने सेवाकालिन शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिम २०७९

टिपिडी प्रमाणपत्रको लागि अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group