प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालित टिपिडी तालिमको प्रतिवेदन बुझाउने बारे

सूचनाDownload

स्टेम शिक्षक अनलाइन तालिमको सूचना र फारम लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

अनलाइनमा आधारित टिपिडि तालिम आवेदनका लागि सूचना र फर्म लिङ्क

https://forms.gle/ZrUy6uHXeFPy6WnF7

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको तालिम विवरण जिल्लागत

ArghakhanchiDownload BankeDownload BardiyaDownload DangDownload GulmiDownload KapilvastuDownload NawalparasiDownload PalpaDownload PurbiRukumDownload PyuthanDownload RupandehiDownload RolpaDownload

प्राविधिक सहायकहरुका लागि १ महिने सेवाकालिन तालिमका सहभागी छनौट तथा २०७७/०८/१८ देखि तालिम सञ्चालन सम्वन्धमा

Letter-1Download Namelist-1Download

२०७७।०४।२८ः अन्तिम पटक प्रतिवेदन बुझाउने बारे सूचनाः

२०७७।०३।०२, प्रतिवेदन बुझाउनुहुन सूचनाः

अनलाइन टिपिडी तालिम सम्बन्धि सूचना । लिंक: https://bit.ly/2TWUrVR

मितिः २०७६।११।१२, प्र.अ.नेतृत्व विकास तालिमः दाङ र बाँके भेनु

२०७६।१०।१७ आधारभूत तथा माध्यमिक प्र.अ. नेतृत्व विकास तालिम, भेनुः पाल्पा

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group