लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

तालिमका केही झलकहरु..

तालिमका केही झलकहरु..

आजदेखी यो बर्षको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो तालिम बालविकास शिक्षकको ३० जनाको १० दिने TPD तालिम र अर्को ३० जनाको ५ दिने मनोसामाजिक परामर्श कस्टमाइज्ड तालिम (५ दिने ) सुरूवात गरियो ।

माननीय मन्त्री ज्यूबाट प्रा.स. सेवाकालिन तालिम २०७९ को उद्धघाटन

तालिम संचालन भएका फोटाहरु

तालिम केन्द्र परिसर

प्राविधिक सहायक-सेवाकालिन तालिम समुह-२०७८

प्राविधिक सहायक सेवाकालिन तालिम -२०७८

Online PDT: English, Math & Science – Grade (9-12)

First Group Online PDT, 2076-03-19,20

Online PDT: English, Math & Science – Grade (9-12)

Online PDT, 2nd Group: 2076-03-21,22

Online PDT, 1st Group: 2076-03-19,21

M. Trainer Sushil Upreti facilitating Moodle on Online PDT

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group