प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

सूचना अधिकारी

मनोज नेपाली सिर्मलसूचना अधिकारी सम्पर्क नम्बरः ९८५६०७०८१२ इमेल ठेगानाः manojsirmal194@gmail.com

गुनासो सुन्ने अधिकारी

हिमलाल खनालगुनासो सुन्ने अधिकारी सम्पर्क नम्बरः ९८५७०१०१५८ इमेल ठेगानाः himlalkhanal@gmail.com

तालिम प्रमुख

यमबहादुर के.सी.तालिम प्रमुख सम्पर्क नम्बरः ९८५७०२३०९३, ९८५७०१२५३७ कार्यालय सम्पर्क नंः +९७७-०७१-५२३०९३इमेल ठेगानाः kcyam01@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/yam.kc.16
© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group