प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

कार्यालयको नाम

प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा तालिम केन्द्र मायादेवी - ८, रूपन्देही
© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group