लुम्बिनी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

तालिमहरुको झलक

माननीय मन्त्री ज्यूबाट प्रा.स. सेवाकालिन तालिम २०७९ को उद्धघाटन

तालिम संचालन भएका फोटाहरु

तालिम केन्द्र परिसर

प्राविधिक सहायक-सेवाकालिन तालिम समुह-२०७८

प्राविधिक सहायक सेवाकालिन तालिम -२०७८

रोल्पा जिल्लामा EGRP अन्तर्गत एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित टिपिडि तालिमका केही झलकहरु

EGR-TPD, Butwal

Secondary Science TPD, 2074

EGRP-TPD तालिमको नतिजाः २०७५।१०।२०

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group