प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र

मायादेवी - ८, रूपन्देही

प्राविधिक सहायक सेवाकालिन तालिम -२०७८

EGR-TPD, Butwal

Secondary Science TPD, 2074

EGRP-TPD तालिमको नतिजाः २०७५।१०।२०

तालिम संचालन भएका फोटोहरू

TPD

© सर्वाधिकार सुरक्षित शिक्षा तालिम केन्द्र, रूपन्देही
Powered By: PiT Group